Liiklusõigus


Küsimus: Mis saab siis, kui panna oma elamuesisele maale linnale kuuluva tee äärde sissesõidukeelu märk?14.12.2012

Mis saab siis, kui paigaldada omaalgatuslikult elamuesisele haljasalale (isiklikule elamumaale) sõidutee kõrvale liiklusmärk nr 331. "Sissesõidu keeld. Edasi ei tohi sõita ühegi sõidukiga". Sõidutee kuulub linnale. (Isiklikule maale peaks tohtima paigaldada mida iganes.)

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 6 lg 2 kohaselt korraldatakse liiklust liikluskorraldusvahenditega. Sama paragrahvi 3. lõike kohaselt vastutab liikluskorraldusvahendite õige paigutuse eest teeomanik. Kui tänavale on detailplaneeringuga kehtestatud kaitsevöönd, siis on kaitsevööndisse liiklusmärkide paigaldamine ilma teeomaniku nõusolekuta keelatud (Teede- ja sideministri 28.09.1999.a määrus nr 59, punkt 12 ja 29).