Liiklusõigus


Küsimus: Mida teha kui korrusmaja üks elanik laseb hommikul oma autol pool tundi käia nii, et terve ilm on seda vingu täis?20.12.2012

LS § 13. Keskkonnakaitsenõuded
(5) Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.

Kahe 8-krt korrusmaja vahelisel üsna pisikesel õuealal laseb ühes neist majadest elav vallavanem talvisel ajal igapäevaselt (kuna ta kasutab autot ka eraviisiliste asjade ajamiseks, siis ka nädalavahetustel) oma ametiauto mootoril töötada umbes pool tundi järjest, reeglina hommikul 7.30-8.00. Samal ajavahemikul lähevad lapsed kooli ja täiskasvanud tööle, kogu õu on vingu täis ning seda peab kannatama igapäevaselt. Kas teised majaelanikud peaksid vallavanema tahet, istuda mõnusalt sooja autosse, aktsepteerima ning vaikides edasi kannatama või saab ka teda (vallavanem ise väidab, et tema peale võib ju kaevata, aga temale ei tehtavat midagi) kuidagi seadusi täitma panna? Kuna antud tegevus on seadusega reguleeritud, peaks järjepideva rikkumise korral ju järgnema ka karistus või olen ma millestki valesti aru saanud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Saate õigesti aru. Selleks aga, et konkreetses kohas keegi järelevalvet tegema tuleks, on vaja järelevalve teostajat (politseid) õiguserikkumise toimepanemisest informeerida. Kardan, et politsei oma rutiinsel patrullmarsruudil ei pruugi õiguserikkumise toimepanemise ajaks sellele väikesele õuealale sattuda. Selleks, et järelevalve teostaja tähelepanu pidevale õiguserikkumisele suunata, on võimalik neid sellisest õiguserikkumisest ja selle asjaoludest teavitada ja paluda sekkumist.