Liiklusõigus


Küsimus: Kui juhtimisõigus on ära võetud, kas siis pean ise load kuhugi ära viima selleks ajaks?20.12.2012

Kohtusse sai esitatud politsei otsusele kaebus ja kohus karistust natuke leevendas, peatas juhtimisõiguse 3 kuuks. Arusaamatu on, et mis hetkest on peatatud mu juhtimisõigus, kas otsuse jõustumisest või juhilubade loovutamisest maanteeametile?
Otsuses pole märgitud, et pean juhiloa mnt-le loovutama, kuid olen sellest nõudest kuulnud. Kas pean ise minema registribüroosse ja andma juhiloa ära, vaatamata sellele, et ühtegi sellesisulist korraldust mulle antud pole või peab sellesisulise korralduse mulle tegema maanteeamet? Siin probleem jälle selles, et ei ela rahvastikuregistrisse kantud aadressil, kohtul samas on tegelik elukoha aadress olemas.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtuotsust tuleb täitma asuda e. järgida juhtimise keeldu alates kohtuotsuse jõustumisest. Juhiloa loovutamine on nn haldustoiming, mis kaasneb juhtimisõiguse äravõtmist puudutava karistusotsuse jõustumisega. Sellekohast infot karistusotsusesse põhimõtteliselt sisse kirjutama ei pea, kuivõrd tegemist on seadusest tuleneva kohustusega (LS § 127). Kui isik ei loovuta juhiluba seaduses ettenähtud tähtaja jooksul, toimib Maanteeamet LS §s 128 kirjeldatud viisil e. saadab esmalt meeldetuletuse koos sunniraha rakendamise hoiatusega. Kui isik juhiloa tagastamise kohustust jätkuvalt ei täida, võidakse isikule panna täiendavalt sunniraha tasumise kohustus.