Liiklusõigus


Küsimus: Kas ohutulede kasutamine on kohustuslik kui ääretuled põlevad?03.01.2013

LS §39(6) p 1 sätestab, et asulavälisel sõiduteel või teepeenral pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks ääretuli ei põle, peavad põlema ohutuled. Küsimus: kas ohutulede kasutamine on kohustuslik kui ääretuled põlevad?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhul, kui ei ole tegemist liiklusõnnetusega või hädapeatumisega ning ka kõik ääretuled põlevad, siis ei ole ohutulede kasutamine seisval sõidukil kohustuslik. Samas võib ka sellisel juhul ohutulede kasutamine suurendada liiklusohutust.