Liiklusõigus


Küsimus: Kas see on õige, kui mõõdetakse sõidukiirust punktis A ja auto peatatakse teise patrulli poolt punktis B?07.01.2013

Tere!

Sooviks teada kuidas on reguleeritud kiirusemõõtmine ja mismoodi näeb välja selle seaduslik toimumine ja karistamine? Kas see on õige, kui mõõdetakse kiirust punktis A ja auto peatatakse teise patrulli poolt punktis B, mis asub x kilomeetrit punktist A (mitte eest ära sõitmine)? Kui mind peatatakse, siis kas mulle ei peaks mitte näitama fikseeritud kiirust mille alusel hakatakse mulle trahvi koostama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukite kiiruse mõõtmise metoodiliste nõuetega saate tutvuda Riigi Teatajas avaldatud Vabariigi Valitsuse 16.06.2011 määruse nr 78 "Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele" vahendusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/109072011010).

Teie poolt kirjeldatud olukorra puhul on tegemist varjatud liiklusjärelevalvega ning sellisel juhul rakendatakse ülalviidatud määruse § 9 lg-s 6 sätestatut e. seadme näidu näitamine juhile ei ole kohustuslik. Samale seisukohale on asunud ka Riigikohus oma lahendites.