Liiklusõigus


Küsimus: Kas saan auto omanikuna nõuda passis määratud kasutajalt kahjude hüvitamist, kuna ta tegi avarii?07.01.2013

Tere!
Kas auto omanik (eraisik) saab mingil alusel nõuda tema auto passis määratud kasutajalt (eraisik) kahjutasu, kui viimane on tekitanud autole varalise kahju?
Täpsemalt: Auto passis nimetatud kasutaja sattus liiklusõnnetusse, kus mõlemad osapooled määrati süüdlaseks (50/50). Pärast liiklusõnnetust otsustas auto kasutaja, et ta ei tee autot korda rahaliste vahendite puudumisel. Seega, et auto seisma ei jääks, tegin auto korda oma vahendite eest, kuna leppisime kokku, et ta maksab selle hiljem järgi, kuna hetkel ei olnud tal võimalik. Nüüd on sellest möödas juba aasta, suhtlemine on muutunud väga teravaks ja raha ei tulegi, kuna jätkuvalt puuduvad tal selleks rahalised vahendid (mis aga ilmselgelt jääbki nii).
Palun öelge, kas mul on mingigi seaduslik alus temalt see raha välja nõuda? Kuigi tean, et olen ta ju ise oma auto passi kasutajaks määranud, aga auto parandamisele kulunud summa oli liiga suur, et see niisama jätta. Kas eraisikud saavad ka üksteist kohtusse anda? On sel kõigel mõtet? Või kas leidub äkki lihtsamaid mooduseid.

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võlaõigusseaduse § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik tekitatud kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele.

Teise isiku vara kahjustaine on õigusvastane (VÕS § 1045 lg 1 p 5). Kahju tekitaja süü olemasolu eeldatakse (VÕS § 1050 lg 1).

Seega on Teil seadusest tulenev õigus nõuda Teile tekitatud kahju hüvitamist kahju tekitanud sõiduki kasutaja poolt. Kui kahju tekitaja ei hüvita kahju vabatahtlikult, on Teil õigus esitada tema vastu nõue kohtusse.