Liiklusõigus


Küsimus: Kas ettevõte peab tõesti kinni maksma kahju, mille tekitas ettevõtte autoga meie töötaja alaealine poeg?10.01.2013

Tere,
Paar päeva tagasi saabus minu ettevõttele kindlustuselt regressinõue 2010. aasta märtsis toimunud avarii kohta. Ilmnes, et minu ettevõtte poolt liisitud sõiduk on 2010. aastal otsa sõitnud kahele autole ning sõidukit on juhtinud meie töötaja 14 aastane poeg. Minu ettevõtet (s.o kindlustusvõtjat) asjaoludest mitte kordagi teavitatud ei ole. 2010. aastal tehti hüvitamisotsus, kus kahju tekitajana on märgitud seesama alaealine isik, kellel puudus igasugune õigus sõidukit juhtida või selles üldse viibida. Kindlustus hüvitas kannatanutele tekkinud kahju, kuid leiab nüüd, et minu ettevõte on LKS § 48 lg 2 p 4 mõistes sõiduki valdaja ning peab regressi korras kindlustajale tekkinud kahju hüvitama.
Küsimused:
1. Kas minu ettevõte antud olukorras on sõiduki omanik või valdaja? Minu loogika ütleb, et sõiduki valdaja avarii hetkel oli siiski 14-aastane poiss, kes avarii tegi. LKS mõistes peaks minu ettevõte siiski olema pigem omanik?
2. Kas saan vastuväites tugineda § 48 lg 2 p-le 5, mille kohaselt peaks kahju hüvitama valdaja, kuna valdus oli ebaseaduslik ja omavoliline?

Suured tänud!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Valdus, mis on saadud õigusliku aluseta, on ebaseaduslik. Valdus on tegelik võim asja üle. Üldiselt loetakse sõiduki valdajaks sõiduki juhti (vä tööalases suhtes). Seega saab öelda, et Teie töötaja 14-aastane poeg oli sõiduki valdajaks. Kuna tema poolt sõiduki kasutamiseks puudus õiguslik alus, võib ka tema valdust pidada ebaseaduslikuks. Selles mõttes saate toetuda LkindlS § 48 lg 2 p-le 5. Teiselt poolt tuleb silmas pidada, et sellele olukorrale saab rakendada ka LkindlS § 48 lg 2 p 4 sätteid e. esitada nõue ka sõiduki omaniku vastu. Küsimus on, kas p 4 ja p 5 annavad kindlustusele alternatiivse nõudeõiguse või on p 5 erinorm p 4 ees. Kohtupraktikat selles osas ei ole.