Liiklusõigus


Küsimus: Kas ohutulede kasutamine peatumisel, parkimisel asulavälisel teel on ikka kohustuslik?10.01.2013

03.01.2013 küsiti Teie käest selline küsimus: LS § 39(6) p 1 sätestab, et asulavälisel sõiduteel või teepeenral pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks ääretuli ei põle, peavad põlema ohutuled. Küsimus: kas ohutulede kasutamine on kohustuslik kui ääretuled põlevad?

Teie vastasite: Juhul, kui ei ole tegemist liiklusõnnetusega või hädapeatumisega ning ka kõik ääretuled põlevad, siis ei ole ohutulede kasutamine seisval sõidukil kohustuslik. Samas võib ka sellisel juhul ohutulede kasutamine suurendada liiklusohutust.

Mina leian, et Teie vastus pole päris korrektne. LS § 39 lg6 p1 sätestab küll, et seisval sõidukil peavad põlema ohutuled asulavälisel sõiduteel või teepeenral pimeda ajal või halva nähtavuse korral, KUI KASVÕI ÜKS ÄÄRETUULI EI PÕLE. Kuid LS § 40 lg 4 sätestab vastupidist: halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel peavad põlema ääre- ja numbrituled. ASULAVÄLISEL TEEL TULEB LISAKS KASUTADA KA OHUTULESID. Seega ei oma tähtsust asjaolu, kas põlevad kõik ääretuled või üks neist ei põle. Ohutuled peavad põlema sellegipoolest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 40 lg 4 kohaselt peavad ohutuled põlema pimeda ajal või halva nähtavusega VALGUSTAMATA asulavälisel teel. Mitte kõik asulavälised teed ei ole valgustamata. Seega ei saa LS § 40 lg 4 pinnalt üldistada, et MISIGANES asulavälisel teel peavad ohutuled ALATI põlema. Seega erinevus LS § 39 lg 6 p 1 ja LS § 40 lg 4 vahel seisnebki eelkõige selles, et kui LS § 39 lg 6 p 1 kohaselt on vähemalt ühe mittetöötava ääretulega sõiduki puhul ohutulede kasutamine kohustuslik sõltumata sellest, kas sõidutee on valgustatud või mitte, siis LS § 40 lg 4 sätestab ohutulede kasutamise kohustuse valgustamata asulavälisele teele. Kuigi LS § 40 lg 4 on kahelauseline ning ohutulede kasutamist asulavälise tee osas reguleerib 2. lause, mis ei räägi midagi valgustusest ega ka pimedast ajast või halvast nähtavusest, siis tee tingimuste määratlus (valgustamata, halb nähtabus, pime aeg) tuleneb LS § 40 lg 4 1-st lausest. Neid lauseid tuleb vaadelda koos.