Liiklusõigus


Küsimus: Kas lund täis sadanud liiklusmärk kehtib?10.01.2013

Teatud ilmastikutingimuste kokkulangemisel võivad liiklusmärgid olla lumele väga nakkuvad ja seetõttu mattub kirjutis märgi peal lume alla, nii et seda pole üldse näha. Oletame, et maanteel on 70 ala märk täis sadanud, aga mina seda ei tea, mis kiirusepiirang seal lume all kirjas oli, millise sõidukiiruse valin? Kas trahvimiseks oleks õigust?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusmärgi nõudeid saab järgida, kui märgil antav teave on juhile nähtav ja arusaadav. Lumega kaetud loetamatu märgi nõudeid ei ole võimalik täita ja teavitamata piirangu rikkumise eest juhile karistust määrata ei saa. Samas peab juht olema sellisesse olukorda sattudes võimeline esitama tõendeid, et märk oli lumega kaetud. Kuigi süüteomenetluses ei pea keegi oma süüd tõendama, eeldab aktiivse kaitsetaktika valimine seda, et isik esitab oma väiteid kinnitava tõendi või loob reaalse võimaluse oma väite kontrollimiseks.