Liiklusõigus


Küsimus: Autode teisaldamine11.04.2011

Kas korteriühistul on õigus maja juurde mitmeteks kuudeks pargitud seisvad autod teisaldada? Põhjendus on, et parkimiskohti on vähe.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõiduki teisaldamise õiguslikud alused on nimetatud liiklusseaduse §s 20'2 - sõiduki kinnipidamine. Sõiduki võib paigutada lähimasse valvega hoiukohta juhul kui:
1) sõiduk on pargitud nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
2) sõiduk on pargitud nii, et kahjustab teed või haljasala;
3) sõiduk on pargitud selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
4) sõiduk on pargitud teisaldamist tähistava tahvliga märgistatud alale.

Seega ainuüksi asjaolu, et sõidukit ei liigutata mitu kuud, teisaldamise alust ei loo. Kui parkiv sõiduk takistab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid, võib teisaldamise alus olemas olla. Kui tegemist on korteriühistule kuuluva territooriumiga, siis on parkivate sõidukite probleemi lahendamiseks lihtsaim viis kehtestada limiteeritud parkimine ehk lubada see vaid ühistu liikmetele ja/või vastavat luba omavatele isikutele. Parkimisluba mitteomavate isikute distsiplineerimiseks sobib teisaldamishoiatus ehk teisaldamist tähistav tahvel, mis võimaldaks keeldu rikkuvad sõidukid siis ka reaalselt teisaldada.