Liiklusõigus


Küsimus: Kui auto teisaldati ja parkla töötaja lubas asjaga tegeleda alles hommikul, kas see ei ole mitte omandi kasutamise takistamine?18.01.2013

Europargi parklasse jäetud auto teisaldati. Politseist sain teada auto asukoha. Kohale jõudes seal kedagi ei olnud, auto oli parklas lukustatud rattaga. Tuuleklaasi vahel olnud akt andis teada, et auto vabastatakse kohe, kui olen teatanud oma andmed. Helistasin parklas olnud telefonile. Sain vastuseks, et tuleb hommikul tagasi tulla, väljaspool tööaega nemad asjaga ei tegele. Kas selline tegevus (omandi kasutamise takistamine) on seaduslik ja proportsionaalne? Kas on alust taoline tegevus vaidlustada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõiduki kinnipidamise (teisaldamise) alused ja kord on reguleeritud liiklusseaduse §s 92. Kui Teie juhtumi puhul on selles sättes nimetatud aluseid ja korda järgitud, on sõiduki kinnipidamine õiguspärane. Kuna eelnimetatud paragrahv on üsna mahukas, siis ei ole ilmselt otstarbekas seda siinkohal ümber kirjutada. Lisan lingi liiklusseadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012009