Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimiskorraldaja fotod ja ütlused tõendavad midagi MUPO väärteo menetluses või mitte?18.01.2013

Peatusin parkimiskeelu tsoonis kauba laadimiseks. Kaupa poodi viimise ajal vormistati viivistasu otsus. Vaidlustasin viivitasu otsuse, mis ka tühistati. Nüüd aga ähvardavad MUPO ja väärteoga, et parkisin parkimiskeelu tsoonis, kuigi tegelikult laadisin kaupa. Kas ühisteenuste töötaja poolt tehtud pildid ja ütlused tõendavad midagi MUPO väärteo menetluses või mitte? Mul on lisaks endale kaks tunnistajat, et laadisin kaupa.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui MUPO töötaja vastab tunnistaja määratlusele, siis on tema ütlused tõendiks. Fotode suhtes on Riigikohus asunud seisukohale, et fotod iseenesest ei ole tõendiks, kuid kui nad on vormistatud sündmuskoha vaatlusprotokolli lisana, siis tervikuna on sündmuskoha vaatlusprotokoll koos fotodega tõend. Samamoodi võib tõendiallikana esitada omapoolseid tunnistajaid.

Konkreetsel juhul peabki menetleja tõendite põhjal välja selgitama, kas tegemist oli parkimiskeelu rikkumisega või peatumisega.