Liiklusõigus


Küsimus: Kas operatiivsõidukitel on udutulede kasutamiseks teised reeglid kui tavasõidukitele?18.01.2013

Tere,
Liiklusseaduse paragrahv 42 lõige 1 ütleb, et udutuledega võib sõita udu ja tiheda vihmaga, aga ei keela ju teistel aegadel kasutada.
Pime ja kitsas tee, kas on seadusekohane, et mulle kui tavakodanikule tehakse trahv aga näiteks päästeameti, kiirabi ja kaug-linnaliinibussid võivad sõita nii päeval kui öösel? Vaadates postimehe ja delfi uudiseid, siis oleks nagu midagi valesti. Tõestuseks üks link, kus politsei on päästeauto udutuled põlevad.
Mina udu ei näe, ka tihedat lund ei saja.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/fotod-tallinnmaja-polengus-inimene-neli-viidi-haiglasse.d?id=65530648#!/15211557/pilt.delfi.eeas-hukkus-puu
kolmas pilt
jään teiepoolset vastust ootama
tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 42 lg-st 1 tulenebki lubav norm kasutada eesmisi udutulesid koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral. Normis kasutatud normitehniline lauseehitus "võib kasutada" tähendabki seda, et normis on reguleeritud juhtumi, mil udutulede kasutamine koos esituledega on lubatud. Kui normis ei ole nimetatud teisi aluseid, siis teistel juhtudel udutulesid koos esituledega kasutada ei tohi.

Viidatud fotot on raske kommenteerida, kuna ei ole teada, kas tegemist on udutuledega vm tuledega. Oletades, et tegemist on udutuledega, siis vastavalt LS § 42 lg-le ei ole selline kombinatsioon üldreeglina lubatud, kui puudub udust või vihmast tingitud halb nähtavus. Samuti ei tohi asulateel pargitud sõidukil põleda lähi-, kaug- ega udutuled (LS § 40 lg 5). Siiski on fotol näidatud olukorra puhul tegemist erandiga. Päästesõidukil töötavad sinised vilkurid ja märgutuled. Selline sõiduk võib kõrvale kalduda ka tulede kasutamise üldisest korrast (LS § 84 lg 2). Põhjuseks võib olla sõiduki ja sündmuskoha parem valgustamine, eristamine jms ohutust tõstev eesmärk.