Liiklusõigus


Küsimus: Kui põhjustasin avarii raudteel, kas minult saab nõuda 2 tunni rongiliikluse seisaku eest kahju hüvitamist?18.01.2013

Tere,
põhjustasin joobes olekus avarii - nimelt sõitsin teelt välja ja sõitsin raudtee ülesõidu foori maha. Tean, et tegu on igati väär ja olen nõus vastutama. Aga Eesti Raudtee tahab esitada 2 tunni ulatuses kahjunõuet, olevat siis rongiliiklus suletud, aga ei näe mina selleks mingit õigust. Muidugi pean kinni maksma selle foori, mis mu enda põhjustatud, aga nn rongiliikluse seisakut ei pea ma asjakohaseks ja kuidas saan olla kindel, et sellel ajal ja lõigul oli üleüldiselt rongiliiklus planeeritud?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võlaõigusseaduse § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik tekitatud kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab selle eest vastavalt seadusele. Mootorsõiduki valdajale laieneb ka suurema ohu allika valdaja vastutus (ei eelda süü olemasolu). Kahjunõude vastustamiseks pead tõendama, et kahju ei tekkinud Sinu poolt põhjustatud liiklusõnnetusest tulenevalt e. rongiliikluse seisak ei olnud vajalik või tingitud foori puudumisest või selle remondi või asendamisega seotult. Rongide sõiduplaanid on osaliselt avalikud (reisirongid), samuti saab sellekohast infot rongi operaatorilt või raudtee omanikult.