Liiklusõigus


Küsimus: Milline on sinise taksopeatuse liiklusmärgi mõjuala?18.01.2013

Kas sinine liiklusmärk, millel on märgitud nt "4 kohta taksodele" keelab tavaautodel selle märgi alas parkida ja selle eest võib trahvida, kui seal parkida?
Milline on märgi mõjuala? Kas hakkab kehtima pärast liiklusmärki või peab ise hindama 4 auto koha, mis tuleb taksodele vabaks jätta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eeldan, et mõtlete sinise liiklusmärgi all liiklusmärki 575a "Parkla", millele on kantud kirje "4 kohta taksodele". Tegemist on osutusmärgiga. Osutusmärgid teatavad muuhulgas kohustusliku liikluskorra iseärasustest (MkM määrus nr 12, 22.02.2011.a. § 14 lg 1). Seega, kui LM 575a teatab, et tegemist on taksodele mõeldud 4 kohalise parklaga, siis on märgiga kehtestatud parkimiskorra järgimine juhtidele kohustuslik e. taksodele mõeldud kohtadel ei tohi parkida sõidukitega, mis ei ole taksod. LS § 241 näeb ette vastutuse sõiduki parkimise eest liikluskorraldusevahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes. Seega vastates esitatud küsimusele - jah, LM-ga 575 kehtestatud parkimiskorra rikkumise eest võib määrata väärteokaristuse.

Märgi mõjuala hindamine võib osutuda keeruliseks, kui mõjuala on tähistamata. Sellisel juhul tuleb appi võtta mõistlikkuse põhimõte e. juht peab langetama otsuse mõistlikkuse ja piisava hoolsuse kriteeriumeid kasutades. Loomulikult ei ole võimalik meetri pealt välja arvestada nelja takso parkimise ruumi, mis sõltub ilmselt ka taksona kasutatavate sõidukite mõõtmetest, kuid mingeid järeldusi vajaliku parkimisala suuruse osas on siiski võimalik teha. Kui juht on parkimisala arvestamisel eksinud ja see eksimus oli temale vältimatu ka juhul, kui ta rakendas tavapärast vajalikku hoolsust, siis ei saa juhti LM nõude eiramise eest karistada tema teos süüteokoosseisu subjektiivsete tunnuste puudumise tõttu.