Liiklusõigus


Küsimus: Kui teele on märgitud eraldi "BUS" rida ja see on vaba, kas bussid võivad liigelda ka tavaridadel autode vahel?24.01.2013

Kas ühistransport on kohustatud liiklema "BUS" tähistusega ühistranspordireal? Või võivad bussid, trollid, taksod liigelda ka tavaridadel autode vahel, kuigi teele märgitud eraldi "BUS" rida on vaba?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuigi ühissõidukirada on LS § 2 p 98 kohaselt ühissõidukile liiklemiseks ettenähtud teeosas, ei tulene LS-st otsest keeldu, et ühissõiduk ei võiks liigelda ka väljapool ühissõidukirada ega normi, mis kohustaks ühissõidukit kasutama üksi ja ainult ühissõidukirada.