Liiklusõigus


Küsimus: Kas eelnevate karistusteta on ülevaatuseta sõidu eest 100 eurone karistus õige?28.01.2013

Tere,
Läksin tuttavaga autot ostma öösel kell 23.45 kuna töögraafik on selline. Autol puudus ülevaatus pea aasta. Sai ta siis ära ostetud ja kodupoole sõitma hakatud, kuna polnud ohtlikke vigu. Tuled, pidurid ja väljanägemine oli korras. Mainiks siis ära, et mina läksin rooli, aga tuttav ostis auto. Natuke enne koduteed võeti maha ja tehti kiirmenetlus ülevaatuse puudumise kohta. Sai öeldud neile, et alles ostetud (näitasin lepingut) ja enne ülevaatusele minekut vaja korrastada, kuid neid see ei huvitanud. Mul polnud eelnevaid rikkumisi all, aga ikka tehti 100 eurot trahvi. Kuna § 73 lõige 5 ei tulnud kohe päris täpselt meelde, siis selgitusse kirjutasin ainult selle, et ei olnud teadlik sõiduki ülevaatuse puudumisest. See nüüd tõesti oli minu viga, et ei veendunud auto juriidilisest korrasolekust.
Tagatipuks komissar ei tutvustand ennast, ei küsinud, kas ma soovin kiirmenetlust või üld.
Samuti mainisin, et olen ametilt autojuht ja puhas leht on minu jaoks väga tähtis aga isegi see polnud oluline.

Parimat ning vastust oodates,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kiirmenetluse rakendamise eelduseks on kiirmenetlusega nõustumine menetlusaluse isiku poolt. Kui Te väidate, et Teilt ei küsitud nõusolekut kiirmenetluse kohta ning Te ei andnud ka ühtegi allkirja kiirmenetlusega nõustumise kohta, siis on kiirmenetlus ebaseaduslik. Vaadake oma kiirmenetluse otsus üle.

MkM 18.07.2011 määrus nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" § 3 lg 6 - Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid omal jõul sõitmise, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või Maanteeameti liiklusbüroosse või tagasi garažeerimiskohta. Seega, kui Te liikusite ühte nimetatud kohtadest (ja saate seda ka tõendada), siis Teie teos väärteokoosseisu ei esine.

Teile määratud karistus on 1/2 LS §s 207 ettenähtud sanktsioonist. Ei saa öelda, et tegemist on eelduslikult liiga karmi karistusega. Samas võivad rikkumise toimepanemise asjaolud omada karistust kergendavat iseloomu, mis võib tingida ka võimaluse kergema karistuse määramiseks. Kui Te leiate, et määratud karistus ei vasta Teie süü suurusele, siis võite karistuse vaidlustada ettenähtud korras kohtus.