Liiklusõigus


Küsimus: Mida teha, kui kindlustus nõuab kahju hüvitamist, kuna ajakirjanduses ja uudistes olla räägitud, et olin purjus?28.01.2013

Tere.
Tegin rolleriga avarii, olin ise süüdi, kutsuti kiirabi, viidi haiglasse, alkoholijoovet ei ole tuvastatud ja nüüd millegipärast kindlustus nõuab minu käest selle sõiduauto kahjude hüvitamist. Kas nüüd tuleb asi edasi kohtusse anda. Kindlustus tõi ettekäändeks, et ajakirjanduses ja uudistes räägiti, et rollerijuht oli purjus. Mis nüüd tegema peaks?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ma kahjuks ei oska ega saagi kommenteerida kindlustuse tegevuse tagamaid omamata ülevaadet juhtunust ja tegelikest asjaoludest. Kindlasti ei saa kindlustuse regressinõude aluseks olla ajakirjandusest kuuldud info joobeseisundi vm seisundi kohta, mida ei ole tuvastatud.

Kui kindlustus nõuab Teie käest kahjude tagasimaksmist (tagasinõue), siis peab kindlustus Teile esitama ka konkreetse sellekohase nõude, milles on selgitatud ka regressinõude faktilisi ja õiguslikke aluseid. Teie edasine tegevus sõltubki esitatud nõude sisust.