Liiklusõigus


Küsimus: Kas linna tasulise parkimise tsoonis ei pea igal parklal olema teavitustahvlit, et tegu on tasulise parklaga?29.01.2013

Tere!
Tasulise parkimise alal unustasin paigaldada parkimiskella (1 tund olnuks tasuta) ning lahkusin auto juurest. Jõudsin veidi maad kõndida kui nägin parkimiskontrolöri oma autole lähenemas. Minu auto oli parklas ainus auto, seepärast aimasin halba. Meenus, et ju kell jäi paigaldamata ja jooksin auto juurde tagasi. Kontrolör tegi samal ajal juba pilti minu autost. Vabandasin, et kella unustasin, ei teadnud, et tegu on tasulise parklaga, selgitasin, et eksimust mõistes pöördusin kohe tagasi ja soovisin kella nüüd paigaldada. Arvasin, et parkimiskorraldaja töömotiivid on ka suunavad-abistavad, aga ilmselt siiski mitte, sest kontrolör käis ümber auto ja tegi pilte juurde, mina seisin kõrval. Kuna läbirääkimised sihile ei viinud, lahkusin koos autoga parklast, kviitungit ootamata.

Arvatavasti tuleb nüüd millalgi siiski mulle koju trahv (meie linnas linnale makstav viivistasu). Kas seda on võimalik vaidlustada seoses sellega, et unustasin inimlikult kella paigaldada (ei olnud seda meenutavat tahvlit) ja pöördusin koheselt auto juurde tagasi, mis juhtus pealegi samaaegselt kontrolöriga?

Kas linna tasulise parkimise tsoonis ei pea igal parklal olema täpsustavaid teavitustahvleid, et tegu on tasulise parklaga ja parkimiskellaga 1 tund tasuta? Parklal oli nimelt sissesõidul vaid märge "P" ja muud ei midagi. Tõenäoliselt olnuks ka sinised jooned, kuid hetkel on need lume all.

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Natuke jääb arusaamatuks see, et kui Te väidate, et parklas oli 1 h kellaga parkimist tasuta ning samas sellist liiklusmärki (lisatahvlit) parklas ei olnud, siis kuidas Te teadsite, et 1 h on tasuta? Seadusest tulenevalt on tasulise parkimise alal parkimiskella kasutades tasuta esimesed 15 minutit parkimist, kui KOV ei ole kehtestanud pikemat aega. Seega, kui Te teate, et alal kehtis tasuta parkimine 1 h, siis tekibki küsimus, et millest tulenevat Teil see info tekkis?

Teisalt, kui tasuta parkimisele viitavat lisatahvlit ei ole, siis tuleb arvestada, et pole ka tasuta parkimist e. tegutseda üldiste parkimisreeglite järgi - Tallinna linna tasulise parkimise tsoonis tähistada parkimise aeg, et kasutada tasuta 15 minutilist aega või tasuda parkimise eest. Seetõttu ei oma ka olulist tähtsust, et parkla alguses võis puududa 1 h tasuta parkimisaja tahvel. Parkimiskella kasutamine oli nii või teisiti vajalik. 1 h tasuta parkimisaja tahvli puudumine võiks tähtsust omada juhul, kui kasutasite ekslikult vaid 15 minutit tasuta aega, kuigi oleksite võinud kasutada 60 minutit. Sellisel juhul võiks Teil tekkida enammakstud summa osas tagasinõue KOV vastu.

Parkimiskontrolöride tegevus võiks mõnes situatsioonis olla tõepoolest sõbralikum/inimlikum, samas õiguslikult oli kontrolöri tegevus lubatud.