Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas on võimalik olukord, et parklas, kus märk keelab parkimise, võib trahvi saamata parkida, aga 2 m eemal saad trahvi kaela?31.01.2013

Tere! Sain hiljuti MUPO-lt trahvi keelatud kohas parkimise (väärteo) eest. Nimelt pargin enda autot Narva mnt maja taga hoovis. Olen sama maja elanik. Kuna tegemist ei ole KÜ-le kuuluva parklaga, siis pargivad seal aga ka kõik need, kes mahuvad ning kesklinna tasulistele parklatele raha ei raatsi raisata. Märkide järgi ei ole lubatud selles parklas aga otseselt kellelgi parkida - igal pool ilutsevad märgid peatumise/parkimise keeld. Seejuures puuduvad ka vastavad infotahvlid - et KÜ loal vms. Samas majaelanikel on õigus enda auto parklasse jätta. Juhtus aga nii, et ruumi puudusel jäi auto parkla ametlikest? piiridest väljaspoole. Seal on samamoodi märk - peatumise/parkimise keeld. MUPO tegi aga trahvi ja tahaksin teada, mismoodi on võimalik olukord, kus parklas, kus märk seda keelab, võib iga inimene trahvi saamata parkida, aga jätad auto 2 m kaugemale, kus samuti märk seda keelab - saad trahvi kaela? Kas ja mille alusel oleks võimalik seda trahvi vaidlustada?

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eeldan, et saite hoiatustrahvi kirjalikus hoiatamismenetluses. Sellist otsust on võimalik vaidlustada väärteomenetluse seadustiku (VTMS) §s 54'5 sätestatud korras. Kuivõrd menetlejad tõlgendavad tihtipeale vaidlustamise aluseid liiga kitsalt, siis tõenäoliselt võib Teil tekkida menetluslikke küsimusi/probleeme kaebuse esitamisel.

Samas ei õigusta teiste juhtide väärkäitumine või sellele mittereageerimine iseenesest väärteo toimepanemist e. antud otsuse vaidlustamise alus ei ole iseenesest asjaolu, et kõrvalparkijatele trahve tehtud ei ole.

Kuivõrd ma ei ole Teie poolt kirjeldatud parkimiskohaga tuttav, ei saa ma välistada muid trahvi õigustavate või vastupidi - selle õiguspärasust kummutavate aluste esinemist.