Liiklusõigus


Küsimus: Kas viivistasu väljanõudmiseks tehtud fotode esitamisest piisab MUPO süüdimõistva otsuse vormistamiseks?31.01.2013

Ühisteenuste AS töötaja vormistas viivistasu otsuse parkimiskeelu tsoonis parkivale sõidukile. Peale vaide esitamist viivistasu otsus tühistati, aga seejärel esitas viivistasu otsuse vormistanud Ühisteenuse AS töötaja ning transpordiamet avalduse Munitsipaalpolitseile väärteomenetluse algatamiseks. Kas sellise "inimese tänavalt" tunnistuse ja viivistasu tõendamiseks tehtud fotode esitamisest Munitsipaalpolitseile piisab süüdimõistva otsuse vormistamiseks? Väidetavat rikkumist ei ole tõendanud ega vormistanud kohapeal ükski ametnik vaid ainukeseks kaebajaks on Ühisteenuste töötaja oma fotodega.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoasja menetlemisel järgitakse tõendamisel kriminaalmenetluse sätteid. KrMS § 63 lg 1 kohaselt võib tõendiks olla ka foto või film või muu teabetalletis. Seega ei ole varem haldusmeneltuse käigus kogutud fotot iseenesest keelatud käsitleda tõendina. Et foto omandaks tõendi väärtuse, tuleb see menetluslikult ka tõendina vormistada. See on menetleja kohustus.