Liiklusõigus


Küsimus: Milline on lahendus, kui Lätis võeti load ära 4 aastaks, kuid Eestis on sama asja eest karistus ca 6 kuud?04.02.2013

Tere,
Lugu järgmine: juhtus nii et Lätis võeti ära juhtimisõigus joobes juhtimise eest 4 aastaks ja tegemist oli miinimumkaristusega. Kuna eestis samaväärse teo eest juhtimisõigust puudutava lisakaristusena rakendatakse 6-... kuud, on vahe märkimisväärne. Kas karistus siis ka Eestis ja mujal EL riikides kehtib? Päringule ARK-ist vastati, et kui load saadetakse Eestisse, saab nad büroost kätte ja ka juhtimisõigus "peaks" edaspidi kehtima, seega on kõik küsimärgi all ja konkreetsus puudub. Päringule Lätist vastati, et load saadetakse Eestisse paari nädala jooksul. Kui load on kohal, kas siis on tõenäoline, et need ARK-ist kätte antakse ja lugu võib unustatuks lugeda? Muidugi eelduseks on ka trahvi äramaksmine Lätile. Kuid mis võimalused on siis, kui ARK ei tagasta, viidates seadusandlusele "...loetakse ka Euroopa liikmesriikides äravõetud..."?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ei saa välistada, et ARK ei tagasta juhiluba just LS § 125 lg-le 2 viidates. Ja konkreetsus võib ka tõepoolest puududa, kuivõrd erinevad seadused annavad alust erinevateks seisukohtadeks selles küsimuses. Nii sätestab näiteks kriminaalmenetluse seadustik konkreetse menetluskorra välisriikide kohtu- ja menetleja otsuste tunnustamiseks, mis tekitab küsimuse, kas liiklusseaduse alusel võib kehtestatud korrast nö "mööda minna" ja välisriigi otsuseid täitma asuda ilma spetsiaalset menetluskorda läbimata. Kuivõrd hetkel asjakohane õiguspraktika puudub, ei osatagi selles küsimuses selget ja lõplikku seisukohta öelda.