Liiklusõigus


Küsimus: Kas tegemist on vastuoluga, kui parkimiskohad on märgistatud siniste joontega, kuid nüüd on paigaldatud parkimiskeelu märk?04.02.2013

Narva mnt. 7 maja ees on aastaid olnud parkimistasku ca. 5 autole. Vastav tasku on rajatud magistraalteest eraldi. Parkimisala on ehitatud sõiduteest pisut kõrgemale (sillutiskividest) ja parkimiskohad on tähistatud siniste joontega. Parkimisala asub linna parkimistsoonis. Seoses bussiradade märgistamisega lisati möödunud suvel aga üks uus liiklusmärk. Märk keelab parkimise, kuid lubab peatuda.
Nüüd, saades väärteo eest hoiatustrahvi, tekkiski küsimus, et kui teekattemärgistusena on kasutatud siniseid jooni, mis justnagu tähistab linnas parkimiskohti ning lubaks autot parkida, samas mõned meetrid varem on parkimist keelav märk, siis kas siin ei ole tegemist teekattemärgistuse ja liiklusmärgi vastuolu?
Autokasutajana jäi parkimiskeelu märgist arusaam, et parkimine on keelatud ühissõidukirajal, mitte aga eraldi rajatud parkimistaskus. Siinkohal tuleb märkida, et parkimistaskus peatuvad autod ei sega kuidagi ei liiklust Narva mnt-l ega ka kõnniteel liikujaid.
Tänu ette!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseadus § 14 lg 5 kohaselt tuleb liiklusmärgi ja teemärgise nõuete vastuolu korral juhinduda liiklusmärgi nõudest.

Liiklusmärk 36 kehtib sellel teepoolel, kuhu märk on pandud. Tee hõlmab endas nii sõidu- kui ka kõnnitee. Seega, kui puuduvad muud parkimist lubavad liiklusmärgid, siis tuleb juhinduda olemasolevast liiklusmärgist. Kui see on parkimist keelav, siis ei tohi parkida ka juhul, kui teekattemärgistus viitab parkimiskohale. Kuna ma ei oma hetkel ülevaadet sündmuskoha täpsest liikluskorraldusest, siis ei saa ma kommenteerida konkreetset viidatud olustikku.