Liiklusõigus


Küsimus: Milline liikluskorraldus kehtib, sõites asulavälisel teel kõrvalteelt peateele, kui "anna teed" märk puudub?04.02.2013

Kui asulavälisel teel sõita kõrvalteelt peateele olukorras, kus "anna teed" märk puudub (see on maha sõidetud), siis milline liikluskorraldus seal kehtib? Kas nö. suurel maanteel liikleja peab jälgima ristuvate teede märke, et veenduda nende olemasolus, tagamaks enda ning kaasliiklejate turvalisus olukorras, kus märk puudub ning kõrvalteelt liikleja võib ootamatult ette sõita?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Suurel maanteel liikumine ei vabasta juhti kohustusest jälgida ja järgida liiklusmärkide olemasolu. Teisalt, kui maantee on tähistatud liiklusmärgiga 211 või 133...135, siis võib sellel liikuv juht õigustatult eeldada, et asub peateel. Kui ristuv tee ei ole üherealine ega muul moel käsitletav kõrvalteena LS § 2 p 51 tähenduses, võib ka teise juhi süüline vastutus olla välistatud.