Liiklusõigus


Küsimus: Kas liiklusekspertiisi otsust saab edasi kaevata?05.02.2013

Tervist.
2011. a suvel toimus liiklusõnnetus, (kaks sõiduautot, inimesed viga ei saanud ) kohale sai kutsutud politsei, kes fikseeris õnnetuspaiga. Kuna avariis osalenud osapooled endal süüd ei näinud ja avariipolitseinik ei osanud öelda kumb on süüdi, sai tellitud ekspertiis.
Umbes poolteist aastat hiljem saabus ekspertiisi vastus, kus mind nimetati avarii põhjustajaks. Endal ma süüd ei näe ja ekspertiisi vastusega nõus ei ole. Lisaks ekspertiisi maksumusele tahetakse teha trahv liiklusõnnetuse põhjustamise eest. Ekspertiis tehti Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis (KES).
Kui kohtusse pöörduda, lähtub kohus otsuse tegemisel ekspertiisi arvamusest ju. Millised võimalused mul on oma süütust tõestada?
Kas tuleb palgata advokaat?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teadmata konkreetse süüdistuse sisu ja omamata ülevaadet kogutud tõenditest, ei saa paraku siinkohal võtta seisukohta selles, kas süüdistus on põhjendatud või mitte. Samas ei tähenda eksperdi arvamus igakordselt ja vääramatult, et süüdistus on põhjendatud. Selleks, et Teie küsimusele - kuidas oma süütust tõendada - vastata, tuleb analüüsida väärteotoimikus olevaid tõendeid. Võimalik, et peaksite kaaluma advokaadi/kvalifitseeritud juristi kaasamist. Juhin tähelepanu, et väärtegu hakkab ka aeguma (2 aastat VT toimepanemisest).