Liiklusõigus


Küsimus: Kas aegunud kuupiletiga bussisõidu eest saadud trahvi tõttu ei saa minna aasta jooksul lubade eksamile?05.02.2013

Tervist,
Probleem selline, et eelnevalt olen LE paragrahv 201 alusel mõistetud süüdi juhiloata sõiduki juhtimise eest ning peale trahvi tasumist jäi selle kohta 12 kuuks ka märge minu karistusregistrisse. Tolle 12 kuu jooksul sai ohtralt sõidetud bussiga ning ühel kahetsusväärsel korral, kui parajasti munitsipaalpolitsei ametnikud olid järjekordset reidi tegemas, oli minul kuupilet aegunud, loomulikult sain trahvi.
Nimelt nüüd on moment, kus kohe peaks olema lubadeta sõitmise eest karistatus lõppenud, kuid Maanteeameti büroos kontrollimas käies loetakse minu karistatuse kustumise tähtajaks ning seega ka eksamitele laskmise tähtajaks kuupäeva, mil möödub 12 kuud piletita sõitmise eest saadud trahvi tasumisest. Antud aja sees muid väär- või kuritegusid ma korda saatnud ei ole.
Leian, et antud karistus ei ole kuidagi proportsionaalne ja sooviksingi veenduda selle õigususes ning kui võimalik, siis kuidagi reageerida.

Lugupidamisega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistuste kustutamise tähtaegasid ja korda reguleerib karistusregistri seadus. KarRegS § 25 lg 6 kohaselt, kui isik paneb enne karistusandmete kustutamise tähtaja möödumist toime uue väärteo, siis eelmise väärteo eest mõistetud karistuse andmete kustutamise tähtaja kulgemine katkeb. Tähtaega arvutatakse viimase väärteo eest mõistetud põhi- ja lisakaristuse ärakandmisest kõigi väärtegude eest. Seega on MNT seisukoht korrektne ning ka loata sõidu ees määratud karistus on kehtiv, kuni on möödunud 12 kuud viimase väärteo eest määratud karistuse ärakandmisest ja selle aja jooksul ei ole toime pandud uusi väärtegusid. Vaieldav võib olla liiklusseaduse § 106 lg 1 p 3 regulatsiooni kehtiva sõnastuse asjakohasus e. proportsionaalsus ja eesmärgipärasus.