Liiklusõigus


Küsimus: Politsei otsuse vaidlustamine kohtus - turvavöö oli kinnitatud14.04.2011

Mulle tehti väärteo protokoll selle eest, et turvavöö oli politsei arvates kinnitamata. Tegelikult oli see kinnitatud.
Kas mul on mõtet kohtusse minna ja kui ma peaksin kuidagi selle protsessi kohtus võitma, kas siis politsei katab ka kohtukulud (olen kuulnud, et ei kata)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võidu korral, st kui menetlus lõpetatakse väärteokoosseisu puudumise tõttu, on võimalik kantud mõistlikud õigusabikulud riigi käest tagasi küsida. Õigusabikulude mõistlikkuse üle otsustab kohus, kes otsustab nende kulude hüvitamise määrusega. Küsimusele, kas Teil on mõtet kohtusse minna, on raske vastata teadmata väärteotoimikus olevate tõendite sisu. Vastuse andmiseks tuleb tõenditega tutvuda. Märgin, et üsna sageli laheneb sõna-sõna vastu situatsioon siiski politsei kasuks.