Liiklusõigus


Küsimus: Mida teha, kui auto ostmise päeval oli sellega enne kiirust ületatud ja nüüd tuli mulle kohtutäiturilt trahvinõue?06.02.2013

16.oktoobril toimetas auto edasimüüja mulle auto Tallinast Võrru, kus vormistasime auto minu nimele. Tallinn-Võru maanteel ületas ta kiirust ja see fikseeriti kiiruskaamera poolt. Kiiruseületus toimus 13.37 ja auto vormistasime umbes 15.30 minu nimele.
Täna, 5.veebruar, sain kohtutäiturilt kirja, et pean tasuma trahvi ja täituritasu.
Aga ma pole siiani trahviteadet näinudki ja ei osanud isegi arvata, et see peaks kunagi tulema.
Mis ma edasi peaks tegema? Kas oma suure solvumise alla neelama ja kurvalt tasuma kõik nõuded või on mingigi võimalus, et õiglus pääseb võidule?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteomenetluse seadustiku § 54'5 näeb ette korra ja tähtajad trahviteate vaidlustamiseks. Trahviteate võib vaidlustada 30 päeva jooksul arvates trahviteate kättesaamisest arvates. Saate taotleda trahviteate vaidlustamise tähtaja ennistamist põhjendusega, et Teile ei ole trahviteadet ettenähtud korras kätte toimetatud. Ennistamise taotlus tuleb esitada koos kaebusega. Kaebuse aluseks on siis väide, et Teie ei ole olnud antud sõiduki juht ega omanik ega vastutav kasutaja kiiruse mõõtmise hetkel.