Liiklusõigus


Küsimus: Kas peateele pöörates võib ühissõidukirida kasutada kiirendusreana?13.02.2013

Kui on soov teha parempööret pääsemaks peateele, mille 1. rida on ühissõidukirida, siis kas seda võib või peab kasutama kiirendusrajana? Mina isiklikult kasutan seda kiirendusrajana, et seal kõigepealt saavutada liiklusvooluga ühtiv kiirus ja siis valida endale sobiv sõidurida, aga mis kohati häirib, on see, kui eesolev auto soovib samasugust eelnimetatud manöövrit teha, aga kardab, et ühissõidukirajale ei tohi ta mitte mingil juhul sattuda ja selle tulemusena ootab ta kuniks viimnegi auto on 2-lt ja vahel ka 3-lt realt kadunud, et siis otse 2. või 3. ritta suunduda, mis on tavasõidukirajad. Minu arvates taoline kiirendusraja meelega kasutamata jätmine on liiklust takistav käitumine.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 37 lg 1 teise lause kohaselt võib pöörde lõpetamisel ühissõidukirada kasutada tingimusel, et sellelt kohe lahkutakse. Kohene lahkumine on määratlemata mõiste, mida tuleb sisustada vastavalt faktilistele asjaoludele. Minu arvamus on, et ühissõidukiraja kasutamine kiirendamiseks on eesmärgipärane ning LS § 37 lg 1 mõttes lubatud. Samas ei saa õiguslikult ette heita ka teise juhi soovi sellelt kohe lahkuda.