Liiklusõigus


Küsimus: Kes kannab kahju, kui üks ettevõtte parklas hulkuvatest kassidest tekitas mootori vahele ronimisega autole 1500 eurose remondi?14.02.2013

Auto seisis tööpäeval ettevõtte suletud territooriumil. Seal on tõkkepuud, kaamerad, valgustus st parkla autodele. Õhtul koju sõites käivitus auto normaalselt. Sõites mõned kilomeetrid (umbes 8-9 km) auto mootor seiskus. Peatasin auto, avasin kapoti ja avastasin seiskumise arvatava põhjuse - mootoris oli rihmade vahel kass! Vaene loomake oli sinna vist sooja pugenud ning arvatavasti kas kinni jäänud või mis iganes ta seal tegi, aga kurb lõpp igatahes. Edasi läks auto juba autoabiga töökoja poole. Kaks nädalat remonti ja arve ligi 1500 eurot.
Infoks, et selle ettevõtte territooriumil elab veel 6-7 kassi, aga täpset arvu ei tea, kasse igas vanuses. Teavitasin juhtumist ka ettevõtte juhti. Kes kannab kahjud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eelkõige võib looma põhjustatud kahju korral kahju hüvitamist nõuda looma omanikult (VÕS § 1060 alusel), kuid kardan, et hulkuvate kasside puhul omanikust siiski rääkida ei saa. Samuti on probleemne vastutust asetada territooriumi valdajale, kui territooriumi valdaja ja sõidukiomaniku vahel ei olnud just sõlmitud tasulist hoiulepingut. VÕS § § 885 ei vastuta hoidja tasuta hoidmise puhul asja kaotsimineku, hävimise, kahjustumise või asja mitteõigeaegse tagastamise eest, kui ta on asja hoidmisel ilmutanud samasugust hoolt, nagu ta rakendab oma asjade hoidmisel.

Seega teistsuguste kokkulepete puudumise korral kannab antud juhul sõiduki kahjustumise riisikot sõiduki valdaja/omanik ise.