Liiklusõigus


Küsimus: Kas liiklusmärgi "ebatasane tee" piirkonnas löökaugus auto lõhkumisel vabaneb teeomanik vastutusest?14.02.2013

Tere,
Olukord järgmine: liiklen mööda kohalikule omavalitsusele kuuluvat teed, väljas on märgid "ebatasane tee". Sõidan läbi löökaugu, rehv ja velg puruks. Kas sellise juhtumi korral on tee omanik vastutav? Kas tuleks kutsuda politsei asja fikseerima, st kas on alust kahju hüvitamiseks või liiklusmärgi olemasolu vabastab tee omaniku sellisest vastutusest?

Lugupidamisega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teeseaduse § 37 lg 6 kohaselt on tee omanik kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutamiskõlbmatuse tõttu ning teeseaduse või selle alusel antud õigusakti rikkumise tõttu tekitatud kahju. Üle 20 cm läbimõõduga ja üle 5 cm sügavusega auk peab olema tähistatud. Vaidlus võib tekkida selles, kas LM "ebatasane tee" on piisav löökaugust lähtuva ohu teadvustamiseks või mitte ja kas sellise märgi panekuga on teeomanik oma kohustuse täitnud või mitte. Viimase aja kohtupraktika on pooldanud siiski lähenemist, mille kohaselt ei pruugi "ebatasase tee" märk olla piisav teel ohutu liiklemise tagamiseks ega vabasta seetõttu ka teeomaniku kahju hüvitamise kohustusest.

Teeauku sõites ja seeläbi kahju saades on igal juhul vajalik politsei sündmuskohale kutsumine ja sündmuskoha fikseerimine. Fikseerida on vaja augu mõõtmed ja asukoht, samuti liikluskorraldusvahendite olemasolu, puudumine või paigutus.