Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimiskontrolör peab aktsepteerima käsitsi paberilipikule kirjutatud parkimisaja algust?20.02.2013

Tere. Parkisin auto citypargi alale ning asetasin paberile kirjutatud kellaaja tuuleklaasi taha. Poest väljudes oli mul trahvikviitung kojamehe vahel ja põhjuseks, et pole märkinud parkimisaja algusaega. Esitasin ka kohe vaide ettevõtte koduleheküljelt. Sain vastuse, et vaie rahuldamata ja kõik. Saatsin meili, et mida siis nüüd teha. Mulle vastati, et palun tehke oma parkimiskellast pilt ning saatku ma see neile. Vastasin, et mul parkimiskell puudub, et aeg oli märgitud paberile. Peale seda paluti mul saata foto enda sõidukist ja sellest, kuidas mul oli aeg märgitud. Ma ju ei tee sellest pilti, kui asetan paberi klaasi taha ja lähen poodi. Olen veel korduvalt kirjutanud kirju nii üldisele meilile kui ka ettevõtte juhtkonnale. Kahjuks ei ole saanud mitte ühtegi vastust. Aeg-ajalt tuleb aga sms telefonile, et parkimistrahv maksmata. Kuidas peaksin edasi käituma, kas trahvi siiski maksma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuidas parkimise algusaeg tuli teatavaks teha, oli ilmselt kirjas parkla sissesõidu juurde paigaldatud parkimistingimustes. Kui parkimistingimuste nõue oli paigaldada parkimiskell, siis kella asemel paberilehe paigutamine armatuurile on vähemalt formaalselt parkimistingimuste rikkumine. Teisalt aga hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei peaks parkimiskella asendamine paberilehele kirjutatud parkimisaja algusega olema käsitletav parkimistingimuste olulise rikkumisena. Küsimus taandub asjaolude tõendamisele e. sellel, kuidas pooled tõendavad, kas parkimisaja algus oli teatavaks tehtud või mitte. Kui Citypark esitab Teie vastu leppetrahvi nõude kohtusse, siis saate oma vastuväited esitada samuti kohtule. Kohus lahendab vaidluse. Kui soovite kohtumenetlusega kaasnevaid kuluriske vältida, on riskivabam leppetrahv tasuda.