Liiklusõigus


Küsimus: Milline seadus sätestab, et liiklustrahv aegub 4 aastaga?22.02.2013

Tere

Kas oskate öelda täpselt, mis seaduse ja paragrahvi alla kuulub lõik, et nõuded aeguvad 4 aasta jooksul. Tänud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusseadustiku § 82. Otsuse täitmise aegumine

(1) Otsust ei asuta täitma, kui otsuse jõustumisest on möödunud:
3) üks aasta väärteo kohta tehtud otsuse jõustumisest.

(4) Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks.

Ülaltoodud normidest tulenevalt tuleb eristada trahvi täitmisele pööramise aegumist ja täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõude aegumist. Kui trahv on täitmisele pööratud e. edastatud täitmiseks kohtutäiturile, siis rakendub aegumistähtaeg 4 aastat.