Liiklusõigus


Küsimus: Kas on õigus nõuda asendusauto kulu hüvitamist, kui tehasegarantiiga auto oli kuu aega remondis?25.02.2013

Tere!
Ostsime esindusest kasutatud, kuid tehasegarantiiga auto (vanus 1a), kõik hooldused olid tehtud õigeaegselt ja seda kinnitas nii müüja kui ka hooldusraamat. Autot kasutati Põhja-Soomes tööliste veoks. Auto viimisel korralisele hooldusele läks vahetult enne sihtkohta jõudmist käigukast katki. Teenindusest öeldi, et käigukasti rike tekkis sellepärast, et esimesel hooldusel on vahetatud mingisugune kk tihend, mida on tehtud ebakvaliteetselt.
Tänu sellele olime sunnitud rentima taolise auto ja selle hinnaks oli ca 1000€/nädal. Auto oli remondis kuu aega. Kas tulenevalt võlaõigusseadusele (http://www.postimees.ee/1146848/oppesoiduautole-otsa-soitnud-juht-pidi-maksma-asendusauto-rendi-eest) on meil mingisugune võimalus saada kompensatsiooni asendusauto rendi eest (ca 4000€).
Auto ostja-müüja on antud juhul ettevõtted.
Tänan vastuse eest

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Asendusauto rent on vaieldamatult kahju osa, mis Teile käigukasti rikkega kaasnes. Võlaõigusseaduse § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik tekitatud kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab vastavalt seadusele. Just sellel alusel nõuti rendiautole tehtud kulutuste hüvitamist Teie poolt viidatud Postimehe artiklis kirjeldatud juhul. Teie juhtumis on oluline tuvastada, kes oli kahju tekitaja ja millises õiguslikus olukorras kahju tekitati, st et oluline on jõuda selgusele, kas kahju tekkis kellegi lepinguliste kohustuste rikkumise tõttu või hoopis lepinguväliste kohustuste rikkumise tõttu. Konkreetsel juhul on tarvis jõuda selgusele ka selles, kas käigukastirike mahub müüja või muu isiku poolt antud garantii alla või on tegemist lepingutingimustele mittevastava tööga ja sellest tuleneva kahjuga.