Liiklusõigus


Küsimus: Kas tasub vaidlustada, kui kindlustuse puudumise ja turvavööta sõidu eest saadud karistused tunduvad ülekohtused?26.02.2013

Tere,
Juhtus nii, et linnas ei kasutanud turvavööd. Määrati karistus LS § 239 lg1 p1 alusel 30 trahviühikut ehk 120 € ja puudus kohustusliku liikluskindlustuse lepingu alusel väljastatud kehtiv poliis, mille eest määrati karistus LKindlS § 66`1 lg 1 alusel 11 trahviühikut ehk 44 €. Mõlema rikkumise eest sain karistada esimist korda. Kuna auto, millega liiklesin, polnud minu enda isiklik, ei osanud oodata kindlustuse puudumist. Politseinik pakkus välja kiirmenetluse koostamise ja ise sõnas: "karistame ainult kindlustuse puudumise pärast". Nõustusin sellega, kuna oli kiire. Sai siis kiirelt tehtud kiirmenetlus ja allkirjastatud. Hiljem avastasin, et sain ikkagi karistada mõlema rikkumise eest.
Arvestades mõlema rikkumise esmast karistamist, siis tekib küsimus kui põhjendatud oli nõnda suur karistus ning mis väljavaated on selle vaidlustamiseks?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusseadustiku § 63 lg 1 kohaselt, kui isik paneb toime ühe teo, mis vastab mitmele eri süüteokoosseisule, siis määratakse talle karistus seadusesätte alusel, mis näeb ette raskeima karistuse.

Minu hinnagul on LS § 239 kohane väärtegu ja LkindlS § 66' lg 1 kohane väärtegu toime pandud ühe teoga, mis tähendab, et karistus tulnuks määrata LkindlS § 66' lg 1 alusel. Samas on selle sätte alusel määratava trahvi maksimaalmäär 100 trahviühikut e. 400 eurot. Teile määratud karistuse kogumaht on 164 eurot. Seega ei ole ületatud lubatud sanktsiooni määra ja tegelik karistus jääb alla LkindlS § 66' lg 1 keskmist määra. Seega kuigi karistuse määramisel on rikutud ehk karistuse määramise aritmeetikat, ei ole tegemist sanktsioonide ületamisega.

Karistuse vastavus teole (või teo kogumile) on hinnanguline küsimus, mis tuleb lahendada KarS § 56 sätestatut arvesse võttes. Juhul kui Te leiate, et määratud karistused on toime pandud tegude asjaolusid ja Teie isikut arvestades liialt rasked, siis võite otsuse vaidlustada kohtus, paludes kohtult karistuse kergendamist.