Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas korrektselt vihjata politsei eksimusele, kui mulle järele sõites ei ole korduvalt hoitud turvalist pikivahet?04.03.2013

Soovin teada, kuidas käituda. Nimelt oma uue töökoha tõttu olen sunnitud autoga liiklema vähemtuntud teesid mööda. Sellega seoses satun pea iga nädal politsei huviorbiiti.
Viimane juhtum leidis aset nädalapäevad tagasi. Sõidan riigimaanteelt kõrvale, ees paikneb küla, peale küla 70 km/h märk. Sõites 70-ga hakkab politsei auto järgi tulema. Kuna nii minul kui autol pole ühtegi rikkumist olnud eelnevalt, siis põhjust kinnipidamiseks polnud. Nii me sõidame "kahekesi" ca 5 km. Kuna mu auto omab püsikiirushoidjat, polnud kiiruse hoidmine ka probleem. Kiirust ületada ka ei soovinud, kuna tee tundus suht jäine ja oli rööpas.
Probleem on selles, et kogu selle aja vältel oli politsei auto minust vast maksimum 20 m kaugusel. Siinjuures polnud see mul esmane kogemus pikivahe puudumisega seotud. Viimase aasta kestel võin pakkuda, et isegi ligemale kümmekond juhust.
Kas liiklusseadust on niipalju muudetud, et maanteel (asulavälisel teel) ei peagi enam kiiruse suurus meetrites (70km/h=70m, 90km/h=90m) kinni pidama?

Probleem ju tõsine selles suhtes, et kui näiteks põder tuleb metsavahelisel teel meile vastu, mina sõidan põdrale otsa - jään ellu, kuid järgmine auto ei suuda pikivahe puudumise tõttu vältida sissesõitu minule. Siit aga tunneks ohtu enda elule kuna 2-tonnine auto sissesõit teisele autole isegi 70km/h kiirusel võib kujutada minu elule juba ohtu.

Kas minul kui autojuhil on õigus vihjata politsei eksimusele ja siit ka küsimus, kuidas seda oleks korrektne teha? Helistades 110 naerdakse välja. Auto kinni pidamisega kaotan bürokraatia tõttu vähemalt pool tundi tööajast.

Olen mõelnud ka kaamera paigaldamisele tahaaknale. Esiaknal juba olemas, kuid ega seegi väga aita.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiva liiklusseaduse § 46 lg 1 kohaselt peab pikivahe ees liikuva sõiduki suhtes olema selline, mis võimaldab vältida otsasõitu ees ootamatult pidurdanud või seisma jäänud sõidukile. 2.lõige täpsustab, et asulavälisel teel peab aeg, mis kulub üksteise järel liikuvate sõidukite vahelise pikivahe läbimiseks olema normaaltingimustel vähemalt 3 sekundit. Seega, kui tee- ja liiklusolud hälbivad normaaltingimustest halvemuse suunas, peaks pikivahe olema veelgi pikem. Kolme sekundi jooksul läbib kiirusega 70 km/h liikuv sõiduk 58,3 meetrit. Seega selline peaks olema siis ka pikivahe 70 km/h liikuvate sõidukite vahel normaaltingimustes.

Politsei poolt toime pandud liiklus- ja muudest rikkumistest võib Politseiametile või kohalikule prefektuurile teatada samamoodi, kui teistestki süütegudest - telefoni teel, e-postiga, vihjenumbrid, kirjalikud avaldused, märgukirjad jms. Kui soovite, et teatest jääks maha ka kontrollitav "jälg" või soovite tagasisidet, siis võiks teatamine olema kirjalik.