Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas saaks juhendajaga autosõitu harjutada, et aegunud lubade tõttu saaks uuesti eksamile minna?04.03.2013

Tere, minu isal on aegunud juhiluba 2011. aastas ja neid ei saa enam tavakorras välja vahetada uute vastu. Kuna tal karistusi polnud, ei pea ta korduvalt autokooli minema, kuid selleks, et edukalt sõidueksamit sooritada, sooviks ta mõne tiiru linnateedel teha. Mina võiks talle sõidujuhendajana olla, kuna endal 12 aastat sõidukogemust ja karistusi pole. Seadus aga räägib, et juhendajaga koos sõites peab sõidukijuhil olema autokoolist sõidukaart. Tuleb välja, et vaatamata sellele, et autokooli tal ei ole kohustust minna, ilma autokooli sõidukaardita ei või ta sõidueksamiks ette valmistuda. Kas ei ole see loogikaga vastuolus?

Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhtimisõiguse taastamise korral võib isik, kes juhtimisõigust taastab, mootorsõidukit juhtida õppesõidu ajal mootorsõidukijuhi õpetaja juuresolekul (LS § 109 lg 1). Seega tuleks võtta autokoolist õppesõidu tunde.

Möönan, et LS § 109 lg 2, milline reguleerib mootorsõiduki juhtimise võimalusi juhendaja käe all, on ehk veidi kitsas ega võtta arvesse juhtimisõiguse taastamise eripärasid. Ma ei näe põhjust, miks ei võiks isik, kes soovib juhtimisõiguse taastamisel saada sõidupraktikat, juhtida mootorsõidukit juhendaja käe all.