Liiklusõigus


Küsimus: Kindlustus hüvitab auto väärtuse, kuid kellelt nõuda kaasnevaid kulusid (asendusauto, auto registreerimine jne)?04.03.2013

Liiklusõnnetuse tagajärjel muutus minu auto kasutuskõlbmatuks, kindlustus luges sõiduki hävinuks, kuna taastamisremont ei ole majanduslikult põhjendatud ja hüvitab auto liiklusõnnetuse eelse väärtuse. Kes peaks hüvitama liiklusõnnetusega kaasnevad muud kulutused, asendusauto, teise auto soetamiseks ja ümberregistreerimiseks tehtavad kulutused? Kas liikusõnnetuse põhjustaja? Kui ta pole nõus neid kulutusi hüvitama, mida siis edasi teha? Hagiga kohtusse pöörduma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Nende kahjude hüvitamist, mis ei mahu kindlustuskaitse alla, saab nõuda kahju tekitanud isikult võlaõigusseaduse 53.peatükis sätestatud alustel.