Liiklusõigus


Küsimus: Kas saan nõuda hüvitist, kui politsei vormistas mulle trahvi teise isiku teo eest?04.03.2013

Tere!
Mulle oli vormistatud trahv seoses alkoholijoobes sõiduki juhtimisega ja omamata vastava kategooria juhtimisõigust. Nüüdseks on tegelik süüalune teada ja on algatatud ka kriminaalmenetlus. Aga kuna trahvi vormistanud politseinik ei teinud õigesti kindlaks kellele ta trahvi teeb (isik oli kindlaks tehtud politsei andmebaasi järgi) siis kas mul on õigust mingile kahju hüvitamisele. See tähendab seda, et 2011. aastast alates ei olnud mul võimalust teha juhilube, pole võimalust veel siiani, kuna trahv oli maksmata ja leian, et mul on õigus kahju hüvitamisele. Kellele peaksin kahjunõude esitama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teie kirja põhjal on raske kommenteerida tegelikke asjaolusid ja sellest tulenevat on võimatu teha järeldusi ka selle kohta, kelle tegevuse tõttu kahju tekkis. Eeldan, et kui Te teadsite, et Teile on esitatud alusetu süüdistus, siis oleksite Te pidanud kasutama oma õigust alusetult määratud karistus vaidlustada, mitte lasta sellel jõustuda. Seega on jõustunud karistusega kaasnevad tagajärjed vähemalt osaliselt tulenenud teie enda tegevusest (täpsemini tegevusetusest alusetu karistuse vaidlustamisel). Sellisel juhul võib kahjunõue Teie andmeid õigusvastaselt esitanud isiku vastu jääda rahuldamata. Menetleja vastu kirjeldatud alustel nõude esitamine jääb tõenäoliselt perspektiivituks, kuivõrd väärteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamist saab nõuda üksnes juhul, kui menetleja pani asja menetlemisel toime kuriteo (riigivastutuse seaduse § 15 lg 2).

Alusetult tasutud trahvi tagastamiseks võite proovida taotleda kaebuse esitamise tähtaja ennistamist või teistmismenetlust, kui esinevad teistmise alused.