Liiklusõigus


Küsimus: Lumekoristuse tagajärjel aed rikutud18.04.2011

Sellel talvel teostatud lumekoristuste tagajärjel on meie maja ümber olev aed lõhutud. Aed on ehitatud teest eemale 3 meetri kaugusele. Lumekoristusauto on lükanud lumevallid aia peale, mille tulemusel on on aed kõveraks paindunud ja tuleb välja vahetada. Kas mul on õigus pöörduda maanteeameti poole, kes vastutab antud tee lumekoristuse eest ja nõuda tekitatud kahju hüvitamist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanu peab tekitatud kahju hüvitama. Sama kehtib ka teehooldustööde käigus tekitatud kahju kohta. Kui kahju tekkis hooldussõiduki liikumise tagajärjel, vastab sündmus ka liiklusõnnetuse tunnustele (liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene surma või vigastada või tekib varaline kahju). Teie juhtumi puhul on varaline kahju saabunud hooldussõiduki poolt lume lükkamisest aia peale (pole välistatud, et ka sahk oli aiaga kontaktis). Seega on kahju tekkinud justkui ka sõiduki liikumise tagajärjel, mistõttu võib kaaluda nõude esitamist ka liikluskindlustuse seaduse alusel (selline nõue eeldab konkreetse kahju tekitanud sõiduki tuvastamist). Nõude esitamiseks on tarvis välja selgitada ka hooldustöid teostanud ettevõtja - vastav info peaks olema kättesaadav teeomanikult. Nõude õnnestumiseks on tarvis ka tõendada, et aed kahjustus nimelt seetõttu, et teehooldajad lume sellele peale lükkasid.