Liiklusõigus


Küsimus: Juhtimisõiguse seos registreeringuga rahvastikuregistris?05.05.2011

Tere!
Varastati rahakott koos kõikide dokumentidega k.a. juhiluba ja auto registreerimis tunnistus. Tegin politseile avalduse, kus palusin juhiloa ja kõik teised dokumendid (ka ID-kaart)kehtetuks tunnistada.
ARK keeldus juhiloa dublikaati väljastamast, viidates minu registreeringu puudumisele rahvastikuregistris (üürileping ei luba ennast üürikorteri aadressile registreerida). Hakkasin kiiresti raha koguma, et elukoht osta, kuid ei jõudnud - enne koostati väärteoprotokoll juhiloata sõidu eest. Kas minult varastati koos juhiloaga ka juhtimisõigus? Elamisõigust Eesti Vabariigis ilmselt ei varastatud, sest uus ID-kaart väljastati ilma rahvastikuregistri aadressita ja ilma ühtki küsimust esitamata.
Millele tuginedes saaksin esitada alustatud väärteoasjas vastulause?
Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere

Teie küsimuses olete väärteoprotokolli koostamise alusena märkinud juhiloata sõit. Sellisest määrangust ei selgu, kas väärteosüüdistus esitati juhiloa või juhtimisõiguse puudumise eest. Need on kaks erinevat asja. Juhiloa kadumise ja varguse korral säilib Teil juhtimisõigus ning juhtimisõiguse puudumise eest Teid karistada ei saa. Samas kehtib hetkel juhile veel kohustus esitada kontrollametniku nõudel juhiluba ning juhiloa esitamiskohustuse rikkumise eest võib määrata karistuse. Samas jõustub 01.07.2011 liiklusseadus, mis juhile enam juhiloa esitamise kohustust teatud tingimustel ette ei näe. Kui Teie suhtes alustatud menetlus kestab ka uue seaduse jõustumise ajal, siis võib taotleda menetluse lõpetamist ka juhiloa esitamata jätmise süüdistuses. Seda alusel, et isiku olukorda kergendav seadus omab tagasiulatuvat jõudu.