Liiklusõigus


Küsimus: Täitekulude aegumine11.05.2011

Tere
Millal aeguvad täitekulud ja kohtutäituri tasu, kas selleks on 3 aastat või need nõuded ei aegugi?
Tänan Teid vastamise eest!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtutäituri otsus kohtutäituri tasu ja täitekulude määramise kohta on täitedokument (TMS § 2 lg 1 p 16). TsÜS § 157 lg 1 kohaselt aegub täitedokumendist tulenev nõue 10 aastaga. Seega aegub täitekulude ja kohtutäituri tasu nõue 10 aasta möödumisel täitedokumendi väljaandmisest. Aegumistähtaeg ei hakka kulgema enne täitedokumendi sissenõutavaks muutumist (TsÜS § 157 lg 2).