Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas pärast Tööinspektsiooni pöördumist töötaja ja tööandja vahelise kokkuleppe korral makstakse tasu (maksude mõttes) nagu töötasu?20.10.2016

Kui töötaja on pöördunud Tööinspektsiooni poole peale töösuhte lõppemist (koondamine) ja töötaja ja tööandja jõuavad kokkuleppele töötajale makstava tasu osas, kas makstav tasu töötajale tuleb maksustada nagu tavaline töötasu või on selles osas mingeid erandeid?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Koondamishüvitiselt ei maksta töötuskindlustuse makset, muus osas toimub maksustamine nii, nagu tavalise töötasu puhul.