Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna võib teha arve 0% määraga, kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti?24.08.2017

Eesti OÜ (käibemaksukohustuslane) plaanib hakata tegema ehitusteenuse alltöövõttu teisele Eesti OÜ-le (samuti käibemaksukohustuslane):
1. ehitusteenus (§ 15 lg 4 p 1)
2. kruiisilaevade ehitusteenus (KMS § 15 lg 4 p 6 ; Council Directive 2006/112/EC art. 148 (c))

Teenuse osutamise kohad asuvad Soomes, Poolas, Saksamaal ja Hispaanias.

Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna ja esitab arve teisele Eesti OÜ-le, võib teha arve 0% määraga (KMS § viide juurde), kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti? Mõlemad OÜ-d kuskil mujal riigis peale Eesti käibemaksukohuslased ei ole.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eeldan, et ehitusteenus on seotud kinnisasjaga. Ehitamine, ehituseks ettevalmistamine, vms on kinnisasjaga seotud käive, mis maksustatakse alati kinnisasja asukohas (KMS § 10 lg 4 p 1, direktiiv 2006/112/EÜ art 45). Seega tekib maksukohustus sihtriigi maksuseadusandluse alusel ja tuleb pöörduda sihtriigi maksuhalduri poole.

Üldjuhul, kui teenuse saaja ei ole sihtriigis käibemaksukohustuslane, võib juhtuda, et tegelikul teenuse osutajal on sihtriigis maksukohustus. Kas maksukohustus tekib esimesest eurost, teatavat piirmäära ületades või esimesest teenuse osutamise päevast, vms, tuleb uurida sihtriigist.

Seega tuleb esmalt analüüsida, kas kohaliku riigi seadusandluse alusel tekib sihtriigis püsiv tegevuskoht ja seeläbi ka maksukohustus (kriteeriumeid on palju, vt OECD mudellepingut ja maksulepingut). Kui püsivat tegevuskohta ei teki, saab esitada 0%-ga arve ja käibe deklareerida Eesti KMD real 3 (KMS § 15 lg 4 p 1). Kui on kohustus sihtriigis ennast registreerida, siis seda osa käibest Eestis deklareerima ei pea.

2. Kui ehitatakse kruiisilaevu (vallasasju) teises liikmesriigis ja arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslasele, tekib käive teenuse osutaja asukohas, st Eestis (KMS § 10 lg 1). St kui üks Eesti käibemaksukohustuslane osutab laeva ehitamise teenust teisele Eesti käibemaksukohustuslasele, on teenuse käibemaksumäär 20%.

Igaks võimalikuks juhuks soovitan võtta ühendust ka teise riigi maksuhalduriga, et veenduda, et seal ei teki püsivat tegevuskohta ning ootamatut maksukohustust.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.