Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas kajastada juhatuse liikme kulutused, kui ta tegelikult palka ei saa ja tööle vormistatud ei ole?06.10.2017

Tere!
Firma (alustas kevadel) asub Tartus. Firma juhatuse liige tasu ei saa ja pole ka tööle vormistatud, firmas autot pole. Nädalavahetusel käis juhatuse liige kahepäevast kursust läbi viimas Tallinnas isikliku autoga. Kuidas kajastada kulusid raamatupidamises? (auto, ööbimine jne)

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kõige lihtsam on vormistada see lähetusena, st isik koostab lähetuse aruande ja lisab sinna juurde kuludokumendid. Aruande koostamisel tuleb arvestada määruses nõutuga: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015048

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.