Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas KÜ on õigus panna mind juba kogemata tähtaegselt maksmata arve pärast võlglaste nimekirja?20.10.2017

Tere,
Mind pandi KÜ poolt võlglaste nimekirja, sest hilinesin maksega (mitte kuu, ega rohkem), mitte ei jätnud maksmata. Inimlik eksitus. Olen väga solvatud sellisest käitumisest KÜ poolt. Mulle pandi plekk külge, sellega, et olen seal nimekirjas oma 90.- kui teised on päris võlgnikud summadega mis ulatuvad tuhandetesse. Kas KÜ on sellised õigused?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Teie kirjast ei selgu, kas KÜ võlglaste nimekiri on avalik või ainult suletud grupile isikutele (KÜ liikmetele) kättesaadav. Võlglaste nimede avalik avaldamine ei ole lubatud (nt võlglaste nimekirja avaldamine teadetetahvlil hoone trepikojas vms ühisruumis on seadusega vastuolus, sest ka võõrastel on sinna juurdepääs). Keelatud on avaldada ka üksnes korterinumbrit, kuna selle järgi on omanike nimed tuvastatavad kas kinnistusraamatust või muust avalikust registrist.

KÜ võib võlgnike nimed avaldada koosoleku protokollis, koosolekukutsel, ühistu liikmetele adresseeritud arvetel ning ka internetis ühistu sisevõrgus, mis on avatud vaid ühistu liikmetele. Ühistuliikmest võlglase andmete nõusolekuta võõrastele avaldamine ei ole lubatud.

Võlglaste andmete teistele KÜ liikmetele avalikustamise lubatavus tuleneb põhimõttest, et kuna ühistu eesmärgiks on hoone ühine majandamine ning kaasomandi valitsemine, on ühistu liikmetel õigus olla ühistu asjadest informeeritud ning ühistu juhatusel on omakorda kohustus liikmeid ühistu asjadest informeerida.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.