Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas iga kontole laekuv summa on uue aasta tulumaksu mõttes tulu?27.11.2017

Tere!
Nagu ma aru saan, siis ma pean kokku arvestama oma aastase tulu. Kas riigi poolt tulev lasteraha peab ka sinna sisse arvestama? Ja kui näiteks mul elukaaslane kannab mulle 500+ eurot- kas see läheb ka minu nn tulu alla? Või kui mul ema kannab mingi summa mu kontole?
Minu jaoks see kõik nii keeruline ja mitte arusaadav.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Arusaam õige, jälgima tuleb hakata kogu aasta tulu. Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu. Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Seega elukaaslase või ema poolt ülekantud summad ei lähe aastatulu arvestusse, samuti ei lähe sinna riigi lastetoetus.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee