Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas pean maksuametile tõepoolest mingit remondikulude listi koostama hakkama, kas tšekkidest ei piisa?15.12.2017

Ostsin remonti vajava korteri . Remontisin ja müüsin. Maksuamet küsib kulutõendeid. Mul on alles hoitud arved (ca. 50tk), esitasin need. Olen eraisik.
Leidsin netist sellise lause:
....maksumaksja peab alles hoidma kõik arved ja tšekid, mis tõendavad tehtud kulutuste maksumust...
ja esialgu ei midagi muud infot.
Maksuameti esindaja soovib, et teeksin eraldi dokumendi, kus oleks sellised andmed:
Tehke kuupäevaliselt dokument kus on välja toodud:
1. kuupäev.
2. dokumendi väljaandja (kauplus, firma)
3. ostetud kauba/materjali nimetus (paigaldamise koht)
4. tasutud summa

Ma olen eraisik ja mul puudub raamatupidamise kohustus.
Kas ma tõesti peaksin kõik arved uuesti ümber kirjutama, kokku arvestama jne.?
Üldsumma olen juba esitanud kuid see ilmselt ei sobinud miskipärast. Samas olen saatnud ametnikule ka pildid remonditud korterist, kus ca. 95% arvetel olevatest materjalidest nähtav on.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MKS § 57 lg 1 sätestab, et maksukohustuslane peab raamatupidamisarvestust raamatupidamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Lõige 2 p 1 sätestab, et maksuseaduses võib sätestada juhud, mil maksukohustuslane peab lisaks raamatupidamisarvestusele pidama täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (edaspidi maksuarvestus). Lõige 3 sätestab, et raamatupidamis- ja maksuarvestust tuleb korraldada nii, et mõistliku aja jooksul on võimalik saada ülevaade tehingute toimumisest ning maksustamise seisukohast tähendust omavatest asjaoludest, sealhulgas tuludest, kuludest, varast ja kohustustest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee