Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui seni ei ole tehtud reservkapitali kandeid, kas siis nüüd tuleb teha mitme aasta eest?11.10.2018

Tere,
Ettevõtte põhikirjas on punkt, et kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
Kasumid on olnud juba mitu aastat aga neid kandeid tehtud ei ole, kuigi see oleks olnud kohustuslik.
Kas see tuleb siis teha kõige viimase kinnitatud majandusaastaaruande alusel?
Aitäh!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, kanded teha 2018 või kui nt 2017 (või mõni varasem) aruanne on kinnitamata, siis saab veel teha ka sinna aastasse.

Alternatiivselt võib muuta ära ettevõtte põhikirja, kus kaotada ära reservkapitali moodustamise kohustus. Äriseadustik § 139 lg 1 p 7.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee