Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas teise riigi residendiks hakkamisel pean eesti kinnisvara müümisel maksma tulumaksu?23.11.2018

Sain 2018 kinkelepingu alusel kinnisvara omanikuks, kus olen elanud ametlikult alates 2008. Kuna kavatsen residentsusest loobuda lähitulevikus ja pärast teise riigi residendiks saamist plaanin müüa oma eestis asuva kinnisvara (kordan, et hetkel elan seal) kas pärast müüki on mul vaja maksta tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Korteri müümisel tuleb tasuda tulumaksu ainult juhul, kui sellele ei kohaldu maksuvabastus.

Kui maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. TuMS prg 15 lg lg 6. Seega kui korter on Teie elukoht vahetult enne võõrandamist ja teisi elukoha võõrandamisi ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud, siis ei pea tulumaksu tasuma.

Samas kui väidate, et hakkate teise riigi residendiks, milleks hakkamisel on teatud kriteeriumid, mh elama asumine teise riiki, siis ei saa enam Eesti kodu olla Teie vahetu elukoht enne selle võõrandamist. Võimalik, et kui müük teha vahetult reidentsuse muutumise järel, siis tulumaks ei kaasne, kuid samas ei saa öelda, et see on välistatud.

Kaasus vajaks asjaolude täpsustamist.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee